RSP Makelaars

Koningsweg 66
5211 BN 'S-Hertogenbosch
Tel: (073) 64 88 750
info@rspmakelaars.nl
Kantsingel kavel A6, 5349 AJ Oss, Bouwgrond (BOG) Koopprijs € 185,- k.k.
Kantsingel Kavel A6 in Oss 5349 AJ

Omschrijving

Locatie
De aangeboden kavels zijn gelegen op het voormalige Philips terrein aan de Kantsingel in Oss. Dit terrein van totaal bijna 13 hectare groot wordt ten dele verkaveld en wordt te koop worden aangeboden.

Opleveringsniveau
BOUWVOORSCHRIFTEN
De projectontwikkelaar hecht er aan het gebied hoogwaardig in te vullen. In dit kader zullen aan de verkoop randvoorwaarden worden verbonden.
- de te ontwikkelen opstal(en) dienen te voorzien in een representatieve beeldkwaliteit;
- de bebouwing dient aan de straatzijde gesitueerd te worden tegen de rooilijn zoals deze ook voor onder meer Van Udenhout, Vos Volvo gelden. Deze rooilaan is zo ingetekend dat aan de voorzijde altijd bezoekersparkeerplaatsen kunnen worden aangelegd;
- buitenopslag direct in het zicht van de openbare weg zal niet worden toegestaan;
- de bebouwing zal aan één zijde gerealiseerd mogen worden tegen de zijdelingse perceelgrens, met dien verstande dat rekening gehouden zal worden met geldende bouwvoorschriften. Aan de zuidzijde van het perceel dat grenst aan dat van Gür is het evenwel niet toegestaan een strook te bebouwen met een breedte van 3 meter;
- hekwerken aan de voorzijde van het perceel dienen te voldoen aan de eisen van welstand en passen in het kwaliteitsprofiel dat geldt voor de bebouwingsstrook.

Parkeren
Op eigen terrein dienen parkeervoorzieningen gerealiseerd te worden.

Diversen
De bouwpercelen zijn gelegen in bestemmingsplan Moleneind - Landweer en Danenhoef - Oss - 2011 en hebben hierin de bestemming Bedrijf -2 en als zodanig bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3.2 en als zodanig zijn toegestaan bedrijven in de categorieën 2, 3.1 en 3.2, detailhandel in ABC Goederen (Auto's, Boten en Caravans), detailhandel in grove bouwmaterialen, brand- en explosiegevaarlijke stoffen, landbouwwerktuigen, zonwering, tenten, vijvers, zwembaden en tuinhuisjes, detailhandel in keukens, badkamers, tegels en sanitair, met dien verstande dat het verkoopvloeroppervlak in de vorm van een showroom ten hoogste 1.000 m² mag bedragen.

Voor het bouwen van gebouwen gelden tevens de volgende regels:
• a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
• b. De breedte van een bouwperceel dient tenminste 20 meter te bedragen.
• c. De oppervlakte van een bouwperceel dient tenminste 1.000 m2 te bedragen.
• d. De afstand van gebouwen tot één zijdelingse perceelgrens dient minimaal 3 m te bedragen.
• e. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
• f. Kelders zijn toegestaan.

Een kopie van het bestemmingsplan is op aanvraag verkrijgbaar.
Overdracht Status Verkocht onder voorbehoud Koopprijs € 185,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Ja Bouwvorm Bouwvorm N.v.t. Indeling Soort Object Bouwgrond Perceeloppervlakte 3365 m² Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig