Disclaimer

De commanditaire vennootschap RSP Makelaars ’s-Hertogenbosch handelt als een zelfstandige eenheid en is lid van de NVM. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt. Informatie geschiedt vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

Alle oppervlakten zijn indicatief. Vraagprijzen dienen altijd vermeerderd te worden met de geldende BTW en bij koop met kosten koper. Tenzij anders vermeld is de standaard huurtermijn vijf jaren en vijf optiejaren, wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd, dient er een bankgarantie door huurder gesteld te worden ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en de hierover verschuldigde BTW. Huurovereenkomsten zijn gebaseerd op de bepalingen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.