Woningbouwcoöperatie KleurrijkWonen verkoopt deel van zijn (bedrijfsmatig) onroerend goed portefeuil 20 september 2016

Woningbouwcoöperatie KleurrijkWonen verkoopt deel van zijn (bedrijfsmatig) onroerend goed portefeuil

Ook Woningbouwcoöperatie KleurrijkWonen (met het hoofdkantoor in Tiel) zal zich de komende jaren met name gaan concentreren op haar kerntaken, zijnde de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang (daeb). In dit kader is RSP Makelaars begin 2016 aangezocht om over te gaan tot de verkoop van een deel van de portefeuille van het (niet-daeb) onroerend goed van de coöperatie. Een en ander heeft geleid tot de verkoop van een tweetal verhuurde gezondheidscentra, een verhuurde tandartsenpraktijk en het voormalige KleurrijkWonen kantoor in Culemborg aan enkele particuliere beleggers. RSP Makelaars trad op als verkopend makelaar in nauwe samenwerking met de heer W.J. Fritz, handelend in zijn hoedanigheid als Makelaar Bijzonder Vastgoed van KleurrijkWonen.

Sitemap l Disclaimer l Algemene Voorwaarden
© 2018 RSP Makelaars | Website door Topsite

(073) 64 88 750 info@rspmakelaars.nl Facebook Youtube Twitter LinkedIn