Taxaties voor Woningcorporaties

De dynamiek op de woningmarkt en de continue veranderende regelgeving vraagt om meer inzicht in de waarde van onroerend goed. Dit is ook bij woningcorporaties niet onopgemerkt gebleven. Een voorbeeld hiervan is de invoering van de Woningwet 2015. Woningcorporaties dienen hun vastgoed over het boekjaar 2016 voor het eerst tegen marktwaarde in verhuurde staat te waarderen. RSP Taxaties & Vastgoedadvies ondersteunt woningcorporaties al jaren met vraagstukken over de waarde van hun vastgoed. Wij adviseren u onder andere in het kader van:
  • (Portefeuille)taxaties voor de jaarrekening (RJ-645).
  • (Portefeuille)taxaties voor de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex.
  • Taxaties maatschappelijk vastgoed.
  • Taxaties zorgvastgoed.
  • Taxaties van (her)ontwikkelingsposities.
  • Taxaties voor aan- en verkoop.