Beleggingen

Safe beleggingen 


We kennen de vastgoedmarkt. Hebben een respectabel netwerk. En kennen de personen die de beslissingen nemen vaak persoonlijk. Ziedaar de belangrijkste peilers onder ons succes als beleggingsbemiddelaar. 

Door onze lange staat van dienst kennen wij in de meeste gevallen de historie van de beleggingsobjecten. En zijn daardoor goed in staat adequaat te adviseren, ook met het oog op de toekomst. Beleggen in vastgoed berust immers op langetermijndenken. Regelmatig krijgen we interessante beleggingsobjecten in portefeuille. Vaak verkregen na een lange periode van succesvolle verhuur. 

Onze adviezen steunen op een stevige onderbouwing: object- en omgevingsgebonden factoren, landelijke, regionale en lokale plannen en sentimenten.